Tik & Klik Internetdiensten

Domein informatie

Uw eigen .apartments domeinnaam

Domeinnamen in Appartmenten
TLD
registratie
verhuizing
verlengen
update
apartments
€ 56,48
€ 56,48
€ 56,48
gratis
Extra informatie voor apartments domeinen
Voorwaarden
Er zijn geen restricties
Registratieperiode
Minimaal 1 jaar, maximaal 10 jaar
Registratieperiode na verhuizing
Wordt met 1 jaar verlengd
Verhuisprocedure
Voor de verhuizing van dit type domein is een EPP-key nodig, deze verhuiscode dient u bij uw huidige provider op te vragen.