Is uw domeinnaam nog vrij?
   
 
     Algemeen
Tik & Klik?
Ons netwerk
Techniek
Formulieren
Contact informatie
Alg. Voorwaarden
Disclamer
Privacy Statement
Overeenkomst
     Domein Check
Domeinnaam


Algemeen - Techniek

Stabiliteit is een belangrijk onderdeel bij Tik & Klik Internetdiensten.
uitgebreide monitoring berichten via e-mail en sms 24 u per dag onze technici indien een server of onderdeel van een server een storing vertoont.

Via uw persoonlijke pagina en uw persoonlijke RSS wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen.

Tik & Klik gebruikt stabiele servers welke kleinschalig worden ingezet.
Zo worden er standaard niet meer dan 150 virtuele accounts op een server aangemaakt.
Hierdoor is een flexibele schaling in accounts mogelijk, en worden de servers nooit maximaal belast, om zo een maximale snelheid van uw site te garanderen.

Altijd is er een server stand-by indien er om wat voor reden dan ook een server uit mocht vallen en niet binnen enkele uren hersteld kan worden.
Via een dagelijkse back-up wordt dan de back-upserver geactiveerd zodat de getroffen sites binnen korte tijd weer volledig online en operationeel zijn.

Zelfstanige dns servers, met elk hun eigen database en verschillende namen zorgen er voor dat wanneer er een storing zich voordoet uw site altijd via een andere dns server bereikbaar zal blijven.

Er is gekozen gebruik te maken van dns servers met 2 verschillende namen dit om te voorkomen dat (zoals in April 2008 een storing bij SIDN waardoor 1000den .nl domeinen ofline waren door dns uitval, maar niet die van Tik & Klik) als een register een storing heeft en onze nameservernaam niet meer zal resolven zal dit altijd door de andere dns server wordt overgenomen.

Bekijk ook onze netwerk pagina voor informatie over ons netwerk.

Kortom, stabiliteit, schaalbaarheid, flexibiliteit zijn belangrijke onderdelen bij Tik & Klik Internetdiensten.